skip to Main Content

Vrijstellingen

Ieder leerplichtig kind moet op een school ingeschreven staan. Toch kunnen er gewichtige redenen zijn waarom uw kind niet naar school gaat. Sommige kinderen kunnen niet naar school vanwege lichamelijke of geestelijke beperkingen.
Het kan ook zijn dat uw kind naar een school in het buitenland gaat of dat u bezwaar heeft tegen de richting van de scholen in uw regio. In bepaalde gevallen kunt u bij het Regionaal Bureau Leerrecht voor uw kind vrijstelling van de inschrijving aanvragen. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden. Het is in ieder geval belangrijk om uw aanvraag vóór 1 juli te doen.

Vrijstelling psychische of lichamelijke ongeschiktheid

Het kan voorkomen dat uw kind door psychische of lichamelijke klachten niet in staat is om onderwijs te volgen. In dat geval kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring nodig van een arts, psycholoog of pedagoog. Let op: deze mag niet de behandelaar zijn van uw kind. Daarnaast moet het samenwerkingsverband een advies geven over de onderwijsmogelijkheden voor uw kind.

Vrijstelling bezwaar tegen de richting van het onderwijs

Heeft u zwaarwegende bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van alle scholen in de buurt? Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking’. Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen en aantonen dat u de scholen bij u in de buurt hebt onderzocht.

Vrijstelling vanwege het volgen van ander onderwijs

Wanneer uw kind als 14- of 15-jarige niet volledig onderwijs kan volgen, maar bijvoorbeeld een gedeelte praktijktijd nodig heeft, moet u daarvoor vervangende leerplicht aanvragen (art. 3a en 3b) bij het RBL.

Ook wanneer uw kind onderwijs volgt op een niet erkende school, bijvoorbeeld binnen een bedrijf of instelling, kan het nodig zijn om een vrijstelling aan te vragen (art. 15). Dit doet u door middel van onderstaand formulier.

Vrijstelling school in het buitenland

Gaat uw kind het gehele komende schooljaar naar school in het buitenland, maar staat uw kind nog ingeschreven in Nederland, dan kunt u een tijdelijke vrijstelling voor het komende schooljaar aanvragen vóór 1 juli. Gaat uw kind slechts een gedeelte van het komende schooljaar naar school in het buitenland dient u dit minimaal 1 maand van te voren aan te vragen. Voor deze vrijstelling moet u een officieel bewijs van inschrijving aanleveren. Als uw kind langer dan acht maanden buiten Nederland woont en het volgende schooljaar ook in het buitenland naar school gaat, bent u wettelijk verplicht het vertrek naar het buitenland van uw kind door te geven aan de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Wanneer u na het eerste schooljaar dat uw kind in het buitenland naar school ging, opnieuw een vrijstelling aanvraagt, doen wij een onderzoek burgerzaken naar de verblijfplaats van uw kind.

Vrijstelling trekkend bestaan

Reist u rond voor uw werk als kermisexploitant of circusmedewerker? Dan kunt u in bepaalde gevallen een vrijstelling aanvragen voor de maanden maart tot en met oktober, onder de voorwaarde dat u tijdens die periode rondreist met uw kind. De afstand tussen uw standplaats en de standplaats van de rijdende school moet dan groter zijn dan 5 kilometer.

Back To Top Ga naar de inhoud