skip to Main Content

Verlof

Leerplichtige kinderen moeten elke schooldag naar school. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden is verlof soms mogelijk. Het kan gaan om:

  • Extra vakantieverlof (maximaal tien schooldagen)
  • Persoonlijke en gewichtige omstandigheden
  • Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging

Verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Deze beslist vervolgens of uw kind vrij kan krijgen. De meeste scholen hebben hier een aanvraagformulier voor. Voor verlof wegens persoonlijke en gewichtige omstandigheden boven de tien schooldagen per jaar beslist de consulent leerrecht verbonden aan de school van uw kind. Deze aanvraag moet schriftelijk worden ingediend met het formulier ‘Verzoek om vrijstelling geregeld schoolbezoek voor meer dan 10 dagen’ bij het Regionaal Bureau Leerrecht.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de consulent leerrecht over uw verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen kunt u bezwaar maken met het formulier ‘Bezwaarschrift vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor meer dan 10 dagen’.

Meer informatie vindt u in dit stroomschema en in de schoolgids van de school van uw kind.

Logo FirefoxGebruikt u Mozilla Firefox als browser, dan worden formulieren op deze pagina mogelijk niet goed weergegeven. Gebruik in dat geval bij openen de optie ‘Openen met andere PDF-lezer’, gebruik tijdelijk een andere browser of download het bestand op uw computer.

Back To Top Ga naar de inhoud