skip to Main Content

Veel gestelde vragen

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. In bijzondere gevallen kunt u toestemming vragen bij de directeur van de school voor verlof buiten de schoolvakanties.

Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Een basisschool mag uw kind schorsen of verwijderen. Bijvoorbeeld als hij zich agressief gedraagt. U leest meer in de schoolgids over wanneer de basisschool een kind mag schorsen of verwijderen. En hoe u als ouder bezwaar kunt maken.

Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas?

De school beslist of uw kind overgaat naar de volgende groep of klas. Hier bestaan geen wettelijke regels voor. In de schoolgids staat hoe de school omgaat met overgaan en zittenblijven.

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind weigeren als nieuwe leerling. Het schoolbestuur beslist hierover. De school moet wel goede redenen hebben om een leerling niet toe te laten. Een school kan verschillende redenen hebben om uw kind te weigeren. Bijvoorbeeld omdat de school vol is. Of als u het niet eens bent met het geloof of de onderwijsvisie van een bijzondere school. Ligt er binnen redelijke afstand van uw huis geen openbare school? Dan moet een bijzondere school uw kind toch toelaten. Een school mag uw kind niet weigeren als u de ouderbijdrage niet betaalt.

Back To Top Ga naar de inhoud