skip to Main Content

Over het RBL

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zij moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen en een positieve basis te leggen voor hun toekomst. Door zich te ontplooien en onderwijs te volgen, worden zij toegerust om deel te nemen aan de samenleving en vergroten zij de kans op een arbeidsplek die aansluit bij hun talenten en interesses. Wij zetten ons in om schoolverzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige toekomst. Dit doen we niet alleen, maar altijd samen met de jongeren zelf, hun ouders, het onderwijs, de jeugdhulp en andere relevante partijen.

De kerntaak van het RBL is het uitvoeren van de Leerplichtwet. Daarnaast voeren we de Doorstroompuntfunctie uit voor voortijdig schoolverlaten.
Wij doen dit voor 11 gemeenten in de regio Holland Rijnland: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Daarom leggen we veel nadruk op preventie en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Dit doen we door te praten met scholen, ouders en kinderen. Ook nemen we deel aan overleggen op scholen, en geven we voorlichting en advies.

Wanneer het RBL een verzuimmelding ontvangt van een school zoeken wij eerst uit of het verzuim geoorloofd is of niet. Wij gaan in gesprek met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) op school of bij ons op kantoor. Wanneer dat nodig is, gaan we thuis bij de leerling langs. We leveren altijd maatwerk en doen wat nodig is. De ene keer verwijzen we door naar professionele hulpverlening. De andere keer is handhaven geboden: een waarschuwing, een Halt-verwijzing of uiteindelijk een proces verbaal. Bij langdurig verzuim nemen wij zo nodig de regie en zien we er op toe dat scholen, hulpverleners en anderen de gemaakte afspraken nakomen.

Wanneer er sprake is van (dreigend) schooluitval kunnen we in trajectbegeleiding samen met de jongere, school en eventueel ouders zoeken naar een passende opleiding. Wanneer school echt geen optie meer is, proberen we – samen met netwerkpartners – de jongere op een andere manier een goede start te geven op de arbeidsmarkt.

We baseren ons handelen altijd op de Methodische Aanpak Schoolverzuim, onze ambtsinstructie | 396 kb | en relevante wet- en regelgeving.

Poster missie RBLPoster missie RBL
773 kb

Tekstversie van de poster

Back To Top Ga naar de inhoud