skip to Main Content

Tekstversie poster missie RBL

Wij zijn het Regionaal Bureau Leerplicht

Onze missie

Minder schoolverzuim

We zoeken de best passende oplossing als schoolgang niet lukt en rochten ons op het tegengaan van verzuimrecidive.

Minder thuiszitten

In de breedste zin van het woord: ook bij geoorloofde afwezigheid (‘risico-leerling’ of vrijstelling) zoeken wij mogelijkheden voor onderwijs.

Minder voortijdig schooluitval

Ons doel is dat elke jongere die het kan een startkwalilficatieb behaalt. Als dit echt niet lukt, gaan we voor werk of een andere zinvolle dagbesteding, in nauwe samenwerking met netwerkpartners.

Back To Top