Regionaal Bureau Leerplicht

Nieuws

Over ons

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert de leerplichttaken uit voor twaalf gemeenten in de regio Holland Rijnland. De consulenten leerplicht van dit bureau zien toe op de handhaving van de Leerplichtwet.

 

Volgens de Leerplichtwet hebben kinderen in Nederland recht op onderwijs. Onderwijs biedt hen kansen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Om dit recht op onderwijs te beschermen, gelden in Nederland de leerplicht, de kwalificatieplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). In het kort komt het er op neer dat jongeren van 5 tot 23 jaar naar school gaan tot zij een startkwalificatie hebben gehaald. Dit is een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

 

Het Regionaal Bureau Leerplicht ziet toe op de uitvoering van de leerplicht en de kwalificatieplicht voor jeugdigen tussen de 5 en 17 jaar. Het RBL houdt jongeren van 18 tot 23 jaar in beeld als die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten en stimuleert hen terug te gaan naar school.