skip to Main Content

Klachten

Het Regionaal Bureau Leerrecht Holland Rijnland probeert kinderen, jongeren, ouders en verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent. In zo’n geval kunt u een klacht indienen, bijvoorbeeld tegen een leerrechtconsulent of de manager van het RBL.

U kunt een klacht indienen over een gebeurtenis die niet langer dan een jaar geleden plaatsvond.

Hoe dient u een klacht in?

Bij voorkeur dient u uw klacht schriftelijk of per e-mail in. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en geef aan tegen wie u uw klacht richt.

Uw klacht kunt u sturen naar:

Holland Rijnland t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 558 2300 AN Leiden, juridischezaken@hollandrijnland.nl, 071 – 52 39 000

Uw klacht ingediend, en dan?

De klachtencoördinator van Holland Rijnland overlegt eerst met de persoon tegen wie de klacht is ingediend. De klachtencoördinator kijkt of er direct een oplossing kan worden aangedragen voor uw klacht. Is dit niet het geval, dan wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten. Hierbij is degene aan wie de klacht gericht is, sowieso aanwezig. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Aan de hand hiervan adviseert de klachtencoördinator over de afhandeling van de klacht. Deze afhandeling is binnen tien weken, waarbij het mogelijk is om deze termijn met vier weken te verlengen.

Kijk voor meer informatie het klachtenreglement van Holland Rijnland | 43 kb |.

De Nationale ombudsman

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtafhandeling. U kunt dan uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Deze instantie adviseert om eerst telefonisch contact op te nemen over uw klacht. Let wel, de Nationale ombudsman neemt een klacht pas in behandeling als de klachtenprocedure bij Holland Rijnland is afgerond.

0800 – 33 55 555
www.nationaleombudsman.nl

Back To Top Ga naar de inhoud