skip to Main Content

Leerplicht en kwalificatieplicht

Het doel van de Leerplichtwet is dat alle kinderen in Nederland naar school gaan. Op school doen kinderen kennis op en ontwikkelen ze zichzelf. Hierdoor worden ze zelfstandig en vinden ze een plek in de samenleving. In de Leerplichtwet staan alle rechten en plichten van leerlingen, ouders en schooldirecteuren.

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de eerste maand nadat een kind 5 jaar wordt. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt óf tot het einde van het twaalfde jaar dat een kind naar school gaat. Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht betekent dat een jongere doorgaat met school totdat hij of zij een startkwalificatie heeft. Pas als een jongere 18 wordt, stopt de verplichting om naar school te gaan of een diploma te halen.

Back To Top Ga naar de inhoud