skip to Main Content

Passend onderwijs

De invoering van ‘Passend onderwijs‘ legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek te bieden. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, werken de scholen samen in samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die zij kunnen bieden. Ook bepalen zij welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Tot slot maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Back To Top Ga naar de inhoud