skip to Main Content

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

In maart 2017 is de Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim (SAS) vervangen door de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) (1 mb). Deze handleiding is ontstaan in samenwerking met de ketenpartners: Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Ingrado (branchevereniging voor Leerplicht en Doorstroompunt). De methodische aanpak wil zoveel mogelijk voorkomen dat verzuim via de strafrechtelijke aanpak moet worden afgehandeld. Vrijwillige hulpverlening en de inzet van Bureau Halt moeten erger verzuim voorkomen.

Een jongere kan naar Bureau Halt worden verwezen bij beginnend verzuim. Er mag dan geen sprake zijn van langdurig structureel zorgwekkend verzuim. In een aantal casussen blijkt handhaven toch noodzakelijk te zijn. Bijvoorbeeld wanneer de inzet van jeugdhulpverlening niet of nauwelijks resultaat heeft. De MAS geeft duidelijke richtlijnen voor de aanpak van luxeverzuim, de taken en rollen van onder andere scholen en de afhandeling en het toekennen van verlofaanvragen.

Back To Top Ga naar de inhoud