skip to Main Content

Passend Onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn een goede onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, maken de scholen in het samenwerkingsverband afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die zij kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. Meer info vindt u op de website van Passend Onderwijs.

Back To Top Ga naar de inhoud