skip to Main Content

Verlof verlenen

Verlof van tien schooldagen of minder moet door ouders schriftelijk worden aangevraagd bij het hoofd van de school. Dit kan gaan om extra vakantieverlof vanwege de aard van het beroep. Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als ouders kunnen aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie weg kunnen, omdat er sprake is van piekdrukte en zij een substantieel inkomen verdienen in deze periode. Voor ouders in loondienst is in principe geen extra vakantieverlof mogelijk.

Daarnaast kunnen er urgente omstandigheden zijn, waar men geen invloed op heeft (zoals een huwelijk in de naaste familie, een overlijden of ernstige ziekte van een familielid). Er kan ook verlof worden gevraagd vanwege religieuze verplichtingen of gewichtige omstandigheden.

Wanneer de aanvraag om meer dan tien schooldagen gaat, stuurt u de aanvraag door naar de consulent leerrecht verbonden aan uw school. Meer informatie vindt u in onze ‘handreiking voor schooldirecteuren en teamleiders 2023’. | 358 kb |

Logo FirefoxGebruikt u Mozilla Firefox als browser, dan worden formulieren op deze pagina mogelijk niet goed weergegeven. Gebruik in dat geval bij openen de optie ‘Openen met andere PDF-lezer’, gebruik tijdelijk een andere browser of download het bestand op uw computer.

Back To Top Ga naar de inhoud