skip to Main Content

Verzuim melden (DUO)

Scholen in het primair onderwijs melden verzuim digitaal via het verzuimregister van DUO. Scholen in het voortgezet onderwijs en mbo melden verzuim via het verzuimloket of hun administratiepakket.

U bent wettelijk verplicht om de volgende soorten verzuim te melden:

  • zestien uur in vier weken: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van vier weken. Elke keer wanneer deze zestien uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u doorgeeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de zestien uur is bereikt.
  • Langdurig relatief verzuim (LRV): de leerling is langer dan vier weken ongeoorloofd afwezig.
  • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.
  • Doorstroompunt 18-plus verzuim: verzuim van leerlingen op wie de leerplichtwet niet meer van toepassing is en die nog geen 23 jaar zijn.

Ziekteverzuim en schorsing vallen onder geoorloofd verzuim. Deze vormen van verzuim meldt u niet, tenzij u vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Dan kunt u dit melden onder ‘overig verzuim’.
Meer informatie vindt u op de website van DUO.
Scholen die niet bij DUO zijn aangesloten melden het verzuim via het meldingsformulier scholen zonder DUO. | 106 kb |

Logo FirefoxGebruikt u Mozilla Firefox als browser, dan worden formulieren op deze pagina mogelijk niet goed weergegeven. Gebruik in dat geval bij openen de optie ‘Openen met andere PDF-lezer’, gebruik tijdelijk een andere browser of download het bestand op uw computer.

Back To Top Ga naar de inhoud