skip to Main Content

Doorstroompunt (MBO)

Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is één van de belangrijkste doelstellingen van het RBL. Dat doen we dicht bij het vuur. Aan elk MBO-College is één van onze consulenten gekoppeld. Deze consulent geeft voorlichting over het melden van verzuim en is verbonden aan de zorgstructuur van de instelling.

Om het voortijdig verlaten van school te voorkomen, is in de regio de afspraak gemaakt dat verzuim van 18-plussers nét zo snel wordt gemeld door school als verzuim van 18-minners. Onze consulenten nemen deze meldingen in behandeling. Ook bieden zij trajectbegeleiding aan jongeren die dreigen uit te vallen.

Back To Top Ga naar de inhoud