skip to Main Content

Schorsen en verwijderen

Bij schorsen of verwijderen heeft de leerling (tijdelijk) geen toegang tot uw school. Wel blijft u in beide gevallen verplicht de leerling onderwijs te bieden. Schorsen of verwijderen kunt u alleen doen in uitzonderlijke gevallen. Meestal gaat het om incidenten, waarbij de veiligheid van de leerling, andere leerlingen en/of docenten in gevaar is. Hieronder voor de helderheid de stappen op een rijtje:

Schorsen

Een leerling mag maximaal één week worden geschorst.

  1. Bij een schorsing van meer dan één dag, informeert u de Inspectie van het Onderwijs (via het meldingsformulier schorsing en verwijdering in het internet schooldossier).
  2. U brengt vervolgens ouders en leerling schriftelijk op de hoogte van de schorsing. In uw brief staat waarom de leerling is geschorst en voor hoe lang. Ook staat in de brief hoe de ouders of de leerling bezwaar kunnen maken tegen het besluit.

Verwijderen

Een leerling mag alleen worden verwijderd, nadat u de volgende stappen heeft doorlopen

  1. U hoort zowel de leerkracht als de ouders.
  2. U zoekt een andere school die bereid is de leerling te plaatsen. Er wordt van u verwacht dat u er alles aan doet om met ouders tot overeenstemming te komen over de overplaatsing. Daarbij kan zo nodig het samenwerkingsverband worden ingeschakeld. Lukt het niet om het met elkaar eens te worden, dan kan in zo’n geval de inzet van een onderwijsconsulent oplossing bieden
  3. De school brengt ouders en leerling schriftelijk op de hoogte van de verwijdering. In de brief van de school staat waarom de leerling wordt verwijderd. Ook staat in de brief hoe ouders of leerling bezwaar kunnen maken tegen het besluit.
  4. Totdat plaatsing op de nieuwe school een feit is, heeft de leerling recht op onderwijs en moet deze worden toegelaten op school. Dit geldt alleen voor het primair onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs geldt, dat er wordt afgesproken hoe het onderwijs doorgang vindt (bijvoorbeeld door extra huiswerk of via de site van de school). Meer informatie kunt u vinden op de website van de inspectie.
Back To Top Ga naar de inhoud