skip to Main Content

In- en uitschrijven

Basis- en voortgezet onderwijs

Het is belangrijk dat alle leerplichtige kinderen op een school staan ingeschreven. Om te voorkomen dat kinderen uit beeld raken, moet de administratie rond in- en uitschrijvingen klopt. Een leerling mag pas worden uitgeschreven als er een schoolinschrijving is van een andere school. Een nieuwe leerling wordt binnen zeven dagen na de start ingeschreven. Meer informatie over leerlingen in- en uitschrijven.

Uitschrijven MBO

Uitschrijven 18-plusser

Ons doel is dat elke jongere die het kan, een startkwalificatie behaalt. Daarom willen wij met elke uitvaller contact. Het liefst hebben we dit contact vóór de uitschrijving, bijvoorbeeld bij een exitgesprek.
Mocht dit niet lukken, dan willen wij graag een warme overdracht ontvangen.

Wij ontvangen dan graag deze informatie:

  1. Waarom de jongere is gestopt.
  2. Wat de jongere nu doet.
  3. Wat het plan is van de jongere.
  4. Het telefoonnummer van de jongere.

Het RBL heeft de wettelijke taak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Op basis hiervan mogen wij deze informatie ontvangen van alle jongeren tot 23 jaar wonend in onze regio.
Sommige scholen twijfelen of ze volgens de AVG-wetgeving het telefoonnummer aan ons mogen geven. Dit mag. Meer informatie over ontvangen telefoonnummers bij uitschrijving. | 65 kb |

Uitschrijven 18-minner

Een MBO mag een student onder de 18 jaar niet zomaar uitschrijven. Er moet alles aan gedaan zijn om de student op een andere opleiding te plaatsen.
Wat wij verstaan onder deze ‘inspanningsverplichting’ is vastgelegd in bovenregionale afspraken. | 93 kb |
Deze afspraken gelden voor de regio’s Zuid-Holland Noord (Leidse Regio en de Duin & Bollenstreek) en Zuid-Holland Oost (Alphen aan den Rijn en Gouda).

Back To Top Ga naar de inhoud