skip to Main Content

Halt

Wanneer je na een waarschuwing voor ongeoorloofde afwezigheid opnieuw spijbelt of regelmatig te laat komt, zal jouw school een nieuwe melding doen bij leerrecht. De consulent leerrecht kan je naar bureau Halt verwijzen. Bureau Halt heeft een speciale straf voor schoolverzuim. Deze straf is afhankelijk van het aantal uren schoolverzuim maar bestaat sowieso uit drie gesprekken, het maken van een leeropdracht en het aanbieden van excuus. Op de website van bureau Halt vind je meer informatie.

Back To Top Ga naar de inhoud