skip to Main Content

Wat is leerplicht?

Leerplicht heeft als doel dat alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar naar school gaan. Dit is vastgelegd in de leerplichtwet. Op school kunnen kinderen en jongeren kennis opdoen en zichzelf ontwikkelen, waardoor ze zelfstandig worden en een plek vinden in onze samenleving. In de wet staan alle rechten en plichten van leerlingen, ouders en schooldirecteuren.

Back To Top Ga naar de inhoud