skip to Main Content

Hoe lang duurt de leerplicht?

De leerplicht begint zodra je vijf jaar bent. De maand nadat je vijf wordt, moet je naar school. (Stel je bent op 10 oktober jarig, dan moet je op 1 november naar school.) In Nederland gaan veel kinderen al vanaf hun vierde naar school. Je bent leerplichtig tot en met het schooljaar waarin je zestien wordt, of na het twaalfde schooljaar. (Stel je wordt op 10 oktober 2018 zestien jaar, dan ben je het gehele schooljaar 2018/2019 leerplichtig.)

Als je 16 bent en nog geen startkwalificatie hebt, blijf je verplicht om naar school te gaan tot je een startkwalificatie behaalt. Deze kwalificatieplicht komt te vervallen op het moment dat je een startkwalificatie behaalt of wanneer je 18 jaar wordt.

Back To Top Ga naar de inhoud