skip to Main Content

Wat gebeurt er als ik spijbel?

Een gemiste les, is een gemiste kans. Als je zonder geldige reden niet naar school gaat of te laat komt, ben je ongeoorloofd afwezig. Dit verzuim wordt zowel op de basisschool, de middelbare school als het MBO geregistreerd. Wij krijgen van school bericht dat je vaak spijbelt of vaak te laat komt. Je wordt samen met je ouders opgeroepen voor een gesprek om het verzuim te bespreken. Je krijgt de kans om uit te leggen waarom je niet (op tijd) naar de lessen bent gegaan. Tijdens het gesprek maken we samen met jou (en je ouders) afspraken om het verzuim te stoppen. De consulent leerrecht kan een waarschuwing geven omdat de leerplichtwet is overtreden. Als je de afspraken die in het gesprek zijn gemaakt niet nakomt en je opnieuw ongeoorloofd afwezig bent, kan je naar Bureau Halt worden verwezen.

Back To Top Ga naar de inhoud