skip to Main Content

Halt-straf schoolverzuim

Download deze informatie als folder
PDF | 123 kb


De leerplichtambtenaar heeft je verwezen naar Halt omdat je te veel hebt gespijbeld en/of te vaak te laat bent gekomen op school. Dat betekent dat je een Halt-straf krijgt. Op deze pagina lees je hoe de Halt-straf schoolverzuim eruit ziet.

Waarom naar Halt?

Je bent tot 16 jaar leerplichtig en daarna heb je een kwalificatieplicht tot je 18 jaar bent. Dit betekent dat je niet zomaar van school kunt wegblijven. Schoolverzuim leidt regelmatig tot schooluitval. Ook kan het leiden tot strafbaar gedrag. Dat willen we voorkomen. Daarom is er een speciale Halt-straf voor schoolverzuim.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor je daden. De Halt-straf school­ verzuim is bedoeld om je te laten nadenken over jouw spijbelgedrag.

Wat doe je tijdens een Halt-straf schoolverzuim?

De Halt-straf start met een brief naar jou en je ouders. Daarna kom je samen met je ouders op gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken jullie met de Halt-medewerker jouw schoolverzuim. Ook wordt je straf bepaald en besproken wat er verder moet gebeuren.

Meestal bestaat de straf uit:

  • Gesprekken bij Halt met jou en je ouders.
  • Een digitale leeropdracht, waarin we kijken waarom je spijbelt.
  • Een gesprek op school en/of thuis, waarin we afspraken maken voor de toekomst.
  • Vervolgopdracht(en).

Soms krijg je ook een werkopdracht.

Meer aan de hand?

Misschien spijbel je omdat je problemen hebt. Halt praat daarom ook met je over thuis, je school, je vrienden en je vrijetijdsbesteding. Als blijkt dat er problemen zijn, brengt Halt jou en je ouders in contact met een organisatie die kan helpen om de problemen op te lossen.

Wanneer is de straf klaar?

Halt geeft je de kans om je strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit langdurige gevolgen heeft. Heb je je aan alle afspraken gehouden en de opdracht(en) goed afgerond? Dan is jouw straf klaar en kom je niet in aanraking met Justitie. Zo voorkom je een justitiële aantekening. Als je toch niet naar Halt wilt nadat je bent doorverwezen of je afspraken niet nakomt, dan stopt Halt met jouw straf.

Je zaak kan dan worden doorgestuurd naar de officier van justitie.

Voor je ouders

U heeft een actieve rol in de Halt-straf van uw kind. Halt kijkt samen met u wat er nodig is om uw kind te laten inzien wat de gevolgen zijn van zijn/haar gedrag. Het is belangrijk dat u aanwezig bent bij de gesprekken en uw kind begeleidt bij het aanbieden van excuses en het vergoeden van de schade. Zo helpt u uw kind ervoor te zorgen dat hij/zij geen strafbare feiten meer pleegt. Halt ondersteunt u hierbij graag in uw rol van opvoeder.

Privacy

Om de Halt-straf goed te kunnen uitvoeren, registreert Halt persoonsgegevens. Ook de gegevens van ouders en anderen die betrokken zijn bij de Halt-straf komen in onze documenten terug. Als het nodig is, deelt Halt deze gegevens met organisaties waarmee Halt samenwerkt, zoals de politie en de Raad voor de Kinderbescherming. Halt bespreekt dat altijd eerst met de jongere en zijn/haar ouders. Halt legt niet méér gegevens vast dan nodig is. Jongeren en ouders hebben recht op inzage in het dossier.

Een klacht?

Als jongeren, ouders of slachtoffers bij een Halt-straf een klacht hebben dan kunnen zij hierover contact opnemen met de manager van het Halt-team. Lukt het niet om het probleem samen op te lossen? Dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van Halt (zie: www.halt.nl/halt-straf).

Meer informatie

Halt heeft teams in het hele land en is aanwezig in alle politieregio’s. Op www.halt.nl staat informatie over o.a. de Halt-straf en de contact­ gegevens van de Halt-teams.

Disclaimer

Waar op deze pagina ‘ouders’ staat, worden ook verzorgers en begeleiders bedoeld. De jongeren op de foto’s zijn modellen.

Back To Top Ga naar de inhoud