skip to Main Content

Minder verzuim, minder thuiszitters

Het verzuim in de regio is vorig schooljaar gedaald en ook het aantal officiële thuiszitters is laag. Dat blijkt uit het zojuist gepubliceerde jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht. Dat is goed nieuws, maar er is ook een grote groep kinderen die – weliswaar geoorloofd – niet naar school gaat.

Het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) geeft inzicht in belangrijkste cijfers en trends over schoolverzuim en schooluitval in de regio. In het jaarverslag vindt u de duiding bij deze en andere trends en de voornemens en acties die het RBL hieraan koppelt.

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2017-2018
802 kb

Back To Top Ga naar de inhoud