skip to Main Content

Tekstversie poster missie RBL

Wij zijn het Regionaal Bureau Leerrecht

Iedereen verdient kansen op onderwijs en ontwikkeling.
Sommige kinderen en jongeren hebben steun nodig bij het grijpen van die kansen.
Wij bieden die steun.

Onze leidende principes:

  1. We werken vanuit het belang van de jongere.
  2. We stimuleren de eigen kracht van de jongere.
  3. We werken nauw samen met de jongere, ouders en netwerkpartners.
  4. We zorgen daarbij dat de regierol altijd is belegd.
  5. We werken resultaatgericht, gericht op onze operationele doelstellingen.
  6. We handhaven met de intentie dat dit een positief effect heeft op de jongere.
  7. We hebben alle jongeren in beeld.
  8. We signaleren helder richting scholen, opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners.
  9. We proberen onszelf constant te verbeteren.
  10. We helpen elkaar te groeien en werken prettig samen.
Back To Top Ga naar de inhoud