skip to Main Content

Tekstversie poster leerlingen in- en uitschrijven

Leerlingen in- en uitschrijven, hoe doen we dat?

Op de juiste manier in- en uitschrijven van leerlingen helpt bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. ook kan het de duur van het thuiszitten bverkorten. Een speciale groep thuiszitters zijn leerlingen die een langere periode niet op een school staan ingeschreven, Het is in het belang van alle kinderen dat we goed en tijdig in- en uitschrijven. Hieronder in het kort de afspraken.

Wanneer mag ik een leerling uitschrijven…

1. bij de overstap naar een nieuwe school?

Na inschrijving op de nieuwe school mag de huidige school pas uitschrijven. Dit geldt ook als een leerling van school wordt gestuurd.

2. bij de overstap naar een school in het buitenland?

De school verwijst de ouders naar leerrecht. Leerrecht checkt en geeft een tijdelijke vrijstelling. Na ontvangst van een kopie van deze vrijstelling mag de huidige school uitschrijven.

3. bij emigratie?

De school verwijst de ouders naar leerrecht of brengt leerrecht zelf op de hoogte. Leerrecht checkt of de leerling is uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Na bericht van leerrecht mag de huidige school uitschrijven, niet eerder.

Wanneer mag ik een leerling inschrijven…

Scholen schrijven een nieuwe leerling binnen zeven dagen na toelating of start in. Dit voorkomt dat de consulent leerrecht onnodig contact moet zoeken met de ouders, terwijl het kind al op school zit.

Neem voor overleg of vragen altijd contact op met de consulent leerrecht van uw school.

Back To Top Ga naar de inhoud