skip to Main Content

Q en A – basisscholen weer open 8 februari (update 6 feb) 

Met de openstelling van de scholen in het primair onderwijs op 8 februari komen vanzelfsprekend vragen op. De meeste scholen zullen waarschijnlijk weer volledig opengaan, onder de door de overheid gestelde voorwaarden. Enkele scholen zullen wellicht deels – of helemaal niet – opengaan. Wat betekent dit voor ouders? Hieronder een aantal veel gestelde vragen en antwoorden. Uitgebreide antwoorden op deze en andere vragen vindt u ook op www.lesopafstand.nl.

Bij wie moet ik zijn als ik vragen heb over het onderwijs van mijn kind na 8 februari?
Wij adviseren u om in gesprek te gaan met de school van uw kind.

Mag ik mijn kind thuishouden als ik bang ben dat mijn kind besmet raakt of als ik het niet eens ben met het beleid van de school?
In principe niet. Wij vragen u in gesprek te gaan met de school. Wanneer wij betrokken worden, zoeken wij samen met u en de school naar mogelijkheden om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Het is daarnaast belangrijk om met elkaar het perspectief op terugkeer naar school te blijven bespreken. Wij zullen in deze gevallen niet handhaven.

Hoe zit het met kinderen met een kwetsbare gezondheid?
Wanneer een behandelend arts adviseert om niet naar school te gaan, blijft het kind thuis. Wij raden u aan in gesprek te gaan met de school. De school moet in deze gevallen (verplicht) onderwijs op afstand aanbieden. Komt u er niet uit met de school, dan kunt u contact met ons opnemen.

Hoe zit het met kinderen met een gezinslid met een kwetsbare gezondheid?
Wanneer een behandelend arts concludeert dat het risico voor het kwetsbare gezinslid te groot is, blijft het kind thuis. Ook in deze gevallen worden scholen opgeroepen onderwijs op afstand aan te bieden. Komt u er niet uit met de school, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer moet ik mijn kind nog meer thuishouden?
Wanneer uw gezin in quarantaine zit. Dit kan zijn na een positieve test binnen uw gezin, een positieve test van een klasgenoot, of na een inkomende reis uit het buitenland (met oranje of rood reisadvies)

Wat gebeurt er als een klasgenootje van mijn kind positief test?
Dan gaat uw kind 5 dagen in quarantaine. Hierna legt u met uw kind een test af. Bij een negatieve test kan uw kind weer naar school.

Krijgt mijn kind in dat geval thuisonderwijs?
Het is de bedoeling dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat en scholen dus onderwijs op afstand aanbieden. Dit is echter geen verplichting voor scholen.

Wat gebeurt er als ik mijn kind na 5 dagen quarantaine niet wil laten testen, wanneer een klasgenoot positief test?
Dan wordt de quarantaineperiode verlengd van 5 dagen naar 10 dagen. Na die 10 dagen kan uw kind – wanneer er geen klachten spelen – weer naar school.

Back To Top Ga naar de inhoud