skip to Main Content

Programma aanpak voortijdig schoolverlaters ondertekend

Zorg ervoor dat jongeren hun schoolcarrière beëindigen met een startkwalificatie. Dat is de insteek van ‘Op naar de Finish! Succesvolle aanpak VSV 2017-2020’. Het is een nieuw regionaal programma met als doel om het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) terug te dringen en om meer jongeren op weg te helpen naar een startkwalificatie.

Op donderdag 22 september ondertekenden alle onderwijspartners uit de regio Zuid-Holland Noord, de werk- en regiegroep VSV en de Leidse onderwijswethouder Paul Dirkse deze vernieuwde aanpak. De ondertekening vond plaats bij het project Buitenkans in Leiden, waar jongeren die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden begeleid.

In de regio Holland Rijnland slaan onderwijs en gemeenten de handen ineen om langdurig te  investeren in de toekomstige carrière van jongeren. ROC Leiden is contactschool en gemeente Leiden is de contactgemeente in deze regio.

Onderwijswethouder Dirkse: ‘Het is harstikke belangrijk dat jongeren een diploma halen, want zo hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt. Gemeenten, onderwijs, arbeidsmarkt en zorg kunnen het aantal voortijdig schoolverlaters terugdringen, door goed met elkaar samen te werken en zo de kansen voor jongeren te verbeteren.’

Ook benadrukte Dirkse dat de belangrijke punten in de regionale aanpak onder meer zijn: de inperking van uitval in de overgang van Voortgezet Onderwijs naar het MBO, dat geen enkele jongere uit beeld raakt, dat bij een verkeerde studiekeuze jongeren toch worden toe geleid naar een startkwalificatie en dat er een sluitende aanpak komt voor jongeren in een kwetsbare positie.

Het was aan Ricardo Winter, voorzitter van het college van bestuur van ROC Leiden, om het getekende document over te dragen aan Peter Lourens van het ministerie van OCW. Winter sprak zijn dank uit aan alle betrokken partijen bij de totstandkoming van het programma. Ook zette hij de jongeren van Buitenkans, die zowel voor de ontvangst als de lunch hadden gezorgd, in het zonnetje.

 

Foto ondertekening VSV-programmaDownload de brochure
6,20 mb

Back To Top Ga naar de inhoud