skip to Main Content

PPO Leiden, Innovatie Dekkend Netwerk

Hanneke van Oort, projectleider en Judith Leeuwenkuijl

Met Innovatie Dekkend Netwerk onderzoeken en stimuleren gemeenten en samenwerkingsverbanden de mogelijkheden voor individueel maatwerk in het onderwijs. Dat is een flinke uitdaging. Voor sommige leerlingen is het volgen van onderwijs in een groep (nog) onmogelijk. Ze kunnen niet tegen de prikkels, hebben moeite met overgangen of zijn bang. Zij hebben een individueel programma nodig om toe te werken naar een klassetting. Daar waar het lukt, zien we kinderen opbloeien en kunnen ze toegroeien naar het onderwijs.
Innovatie Dekkend Netwerk is gestart vanuit een aantal individuele casussen. Per casus wordt gekeken wat er nodig is. Samen met de ouders wordt een plan gemaakt. In de workshop wordt een casus toegelicht van een tweeling. Deze tweeling had een vrijstelling van onderwijs, maar gaat nu een paar dagdelen naar een reguliere school in Voorschoten. In de zogeheten ‘Samen naar School klas’ krijgen kinderen met een ernstige handicap les binnen de muren van een reguliere school. Innovatie Dekkend Netwerk wil toewerken naar continue oplossingen voor kinderen, zodat zij kinderen zoals de tweeling een perspectief kunnen bieden.

Back To Top Ga naar de inhoud