skip to Main Content

Schema beoordeling verlofaanvragen

Ga naar de tekstversie van het schema.

Download het schema als pdf (93 kb)

Betreft het een aanvraag vakantieverlof? Nee. Beoordelen als gewichtige omstandigheid.
Ja. Bent u dit schooljaar al 2 weken aaneengesloten op vakantie geweest, b.v. met kerst? Ja. Deze aanvraag afwijzen.
Nee. Is het de eerste aanvraag vakantieverlof in het schooljaar? Nee. Deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof mag slecht 1x per schooljaar worden verleend.
Ja. Betreft het een aanvraag voor meer dan 10 dagen? Ja. Deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof kan maar tot maximaal 10 dagen worden verleend.
Nee. Betreft het de eerste twee weken van het schooljaar? Ja. Afwijzen. De leerplichtwet sluit vakantieverlof in de eerste twee weken van het schooljaar uit.
Nee. Wordt er een beroep gedaan op de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders? Nee. Afwijzen. Alleen mogelijk als wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het niet mogelijk is een gezinsvakantie binnen de schoolvakanties te organiseren.
Ja. Hebben ouder(s) seizoengebonden werkzaamheden of werkzaamheden die een piekdrukte kennen? Nee. Aanvraag afwijzen. Ouders kunnen geen beroep doen op de specifieke aard van hun beroep.
Ja. Leidt een vakantie tijdens de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen? Is dat te voorzien of kunnen ouders het aantonen?
NB: Slechts het gegeven dat een belangrijk deel van de omzet gedurende de schoolvakanties wordt behaald is onvoldoende.
Nee, afwijzen. Ouders kunnen geen beroep doen op de specifieke aard van hun beroep.
Ja. Vakantieverlof toekennen. Maximaal 10 dagen.
Back To Top Ga naar de inhoud