skip to Main Content

mboRijnland, Thuiszitten in het MBO

Klaas Kuin, MBO Rijnland

Er zijn verschillende redenen die het lastig maken om maatwerk te bieden aan studenten die dit nodig hebben. Zo is er een hoog percentage studenten van buiten de regio die het MBO bezoekt. Het is een wens om begeleiding te bieden zonder belemmeringen (oftewel begeleiden ongeacht woonplaats).
Het MBO kent geen speciaal onderwijs. Wel komen er steeds meer initiatieven in de samenwerking met andere partijen. Deze maken het mogelijk dat ook studenten die meer ondersteuning nodig hebben een diploma kunnen halen. Een mooi voorbeeld hiervan is het schakeljaar. Hierin krijgen leerlingen afkomstig van het Leo Kanner College een jaar de tijd om meer te groeien. Zo wordt de slagingskans in het reguliere MBO groter.  Ook de samenwerking met de KTS en MBO-horeca is hier een mooi voorbeeld van.

Back To Top Ga naar de inhoud