skip to Main Content

LUMC Curium, Geweldloos verzet bij thuiszittende leerlingen

Karin Scheerder en Rosalie van Tilburg, Curium LUMC

De ervaring met thuiszittende leerlingen is dat de mensen eromheen zich veelal machteloos voelen. Vaak escaleren situaties met thuiszitters, omdat er zeer emotioneel op elkaar wordt gereageerd. De methode Geweldloos Verzet van Haim Omer, geïnspireerd op het gedachtengoed van Mahatma Gandhi en Martin Luther King, kan uitkomst bieden.

Centraal in de methodiek staat dat ouders (of een leerkracht) het kind omarmen, maar ook dat bepaald gedrag niet gewenst is en niet langer geaccepteerd wordt. Het gaat daarbij minder om sturing op verandering en meer op vergroten van de aanwezigheid, oftewel het herstel van de relatie. Het kind wordt gevraagd om zelf  een idee voor verandering aan te dragen. In grote lijnen komt de methodiek er op neer, dat een reactie op een ongewenst gedrag wordt uitgesteld. ‘Je moet het ijzer smeden als het koud is’. Dat is een verandering in de reactie tot dan toe en wordt vooraf ‘aangekondigd’ aan het kind. De reactie gaat in op dat wat het meeste belemmerend is in de ontwikkeling van een kind.

Het is belangrijk dat als een kind niet naar school gaat, de school thuiskomt. Zorg ervoor dat er contact blijft met de leerling. Dat kan via een appje, langsgaan, huiswerk geven, een buddy (klasgenoot) inzetten, een kaartje van de klas of laten deelnemen bij een uitje of sportdag. Die boodschap die dat uitstraalt is: ‘We geven jou niet op!’

Back To Top Ga naar de inhoud