skip to Main Content

Jaarverslag RBL 2018-2019

Het jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) over 2018/2019 is uit. Het beeld is tweeledig. Er is goed nieuws: zo zijn er minder kinderen met een leerplichtontheffing, zijn er steeds minder voortijdig schoolverlaters (vsv) zonder werk, én slaagt het RBL erin deze groep vsv’ers juist vaker te bereiken en te ondersteunen.

Maar tegelijkertijd gaan in onze 11 gemeenten naar schatting 550 kinderen onder de 18 jaar langdurig niet naar school, met alle gevolgen voor kind, gezin en samenleving. 1700 jongeren boven de 18 jaar gaan niet naar school en hebben geen startkwalificatie. Zowel op casusniveau als op beleidsniveau kan de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en andere ketenpartners (waaronder het RBL) beter. In dit jaarverslag leest u hoe het RBL hieraan wil bijdragen.

Back To Top Ga naar de inhoud