skip to Main Content

Gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaters

Maandag 4 juli gaven het ROC Leiden en de gemeente Leiden de aftrap voor een gezamenlijk programma dat het aantal voortijdig schoolverlaters moet terugdringen. Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (onderdeel van Holland Rijnland’s Regionaal Bureau Leerplicht) organiseerde de samenwerking tussen onderwijs en gemeente.

In de regio Zuid-Holland Noord werken onderwijs en gemeenten samen om het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) terug te dringen. Het doel is om meer jongeren op weg te helpen naar een startkwalificatie. Dit biedt hen uiteindelijk een beter toekomstperspectief en een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Per 1 januari 2017 start het nieuwe VSV-programma met de titel ‘Succesvolle aanpak VSV 2017-2020’. Het programma investeert langdurig in de toekomstige carrière van jongeren. ROC Leiden is contactschool en gemeente Leiden is de contactgemeente in deze regio.

Maandag 4 juli ondertekenden Ricardo Winter, Oege de Jong van het ID College en de Leidse onderwijswethouder Paul Dirkse een aanvraagformulier dat nodig is om te starten met het programma. In deze aanvraag staan niet alleen de doelstellingen beschreven, maar ook de maatregelen die de komende vier jaar worden ingezet. Met het oog op de fusie tekenden zowel ROC Leiden als ID College het aanvraagformulier.

In het nieuwe programma is de VSV-aanpak verder geïntegreerd in de primaire werkprocessen van scholen, samenwerkingsverbanden en het Regionaal Meld- en coördinatiepunt.

22 september 2016 is het definitieve programma gereed en wordt het ondertekend door de bestuurders van alle betrokken VO en MBO scholen. Samen met de aanvraag wordt het programma vervolgens uiterlijk 1 oktober ingediend bij DUO. Hiermee stopt op 31 december 2016 het VSV convenant 2012-2016 en start per 1 januari 2017 met het nieuw VSV programma in de regio.

Back To Top Ga naar de inhoud