skip to Main Content

Forse daling voortijdig schoolverlaters in Holland Rijnland

Vandaag maakte minister Bussemaker van het ministerie van OCW de nieuwe resultaten bekend van de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Het zijn de voorlopige cijfers over schooljaar 2015 – 2016. Holland Rijnland zag afgelopen jaar een forse afname van 15% in het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers). Dit is de grootste regionale daling van Nederland. De afname van 24% bij ROC Leiden verklaart voor een belangrijk deel dit mooie resultaat.

Hoewel elke voortijdig schoolverlater er één teveel is, overheerst tevredenheid over deze prestatie. Ook de wethouder Onderwijs van Leiden en voorzitter van de Regiegroep VSV Paul Dirkse, is blij met de cijfers van het Ministerie. ‘Het laat zien dat we de goede kant op gaan’, aldus Dirkse. ‘De samenwerking tussen scholen, gemeenten, arbeidsmarkt en zorg van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. En dat is belangrijk, want zo verbeteren we de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat ROC Leiden het aantal voortijdig schoolverlaters met bijna een kwart heeft weten terug te dringen, vind ik een prachtig resultaat.’

‘Blijf bij de les’

In schooljaar 2015-2016 is de regionale aanpak uitgevoerd op basis van het programma ‘Blijf bij de Les!’. Deze samenwerking had een positieve uitwerking. Dirkse: ‘Neem bijvoorbeeld het aanbieden van coachingstrajecten voor overbelaste jongeren, en het bieden van een intensief programma bij Buitenkans om jongeren in kwetsbare positie terug te leiden naar onderwijs.’

Het is een landelijke tendens dat steeds minder jongeren voortijdig school verlaten. In schooljaar 2001-2002 waren er 70.000 voortijdig schoolverlaters, in schooljaar 2015-2016 nog maar 23.000.

Over een aantal weken ontvangt de regio meer gedetailleerde informatie van het Rijk. Dan kan meer duiding worden geven aan de cijfers.

Back To Top Ga naar de inhoud