skip to Main Content

Fioretti College, Samen Zorgen

Henny Hoekstra, projectleider Samen Zorgen Fioretti College

In Hillegom is een bijzondere samenwerking gestart tussen Woonzorgcentrum HOZO, het Fioretti College en het Nova College. Jongeren die dreigen uit te vallen, krijgen de kans om in de context van een verzorgingshuis een stage te doorlopen en allerlei vaardigheden op te doen. Deze samenwerking is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn om via de reguliere route een vmbo-diploma te halen.

Naast HOZO, het Nova College en het Fioretti College wordt het project gesteund door de gemeente Hillegom. Gezamenlijk ontwikkelen deze partijen een doorlopende vmbo-mbo leerlijn. Het doel is uiteindelijk het behalen van de entree-opleiding Assistent Dienstverlening & Zorg. Als deelnemende leerlingen later graag in de zorg willen werken, krijgen ze daarna de mogelijkheid om binnen stichting HOZO door te stomen.

‘In eerste instantie voelen leerlingen zich wat onwennig in een poloshirt van HOZO’, weet Hoekstra. ‘Maar binnen een paar maanden horen ze er gewoon bij. Na een eerste periode waarin het voor iedereen zoeken was, zijn nu ook de praktijkbegeleiders helemaal gewend aan onze leerlingen’.

Om deel te nemen gelden een aantal criteria. Deze zijn onder andere dat de leerlingen niet in staat zijn om binnen een reguliere setting hun vmbo-diploma te halen. Daarnaast zijn zij meer gebaat bij leren door te doen. En er is bij deze leerlingen geen sprake van ernstige gedragsproblemen of een crimineel verleden.

De opleiding bestaat uit drie fasen. De eerste richt zich op de vraag: ‘Wie ben ik en wat kan ik goed?’ Hierin doen ze stagevaardigheden op. In fase 2 wordt bekeken welk beroepsprofiel daarbij past en wordt tevens een start gemaakt met de profielvakken Assistent Dienstverlening & Zorg. Een docent van het Nova geeft de profielvakken. In de derde (en laatste fase) doen de leerlingen examen en  schrijven zich in voor een vervolgopleiding. Indien nodig kunnen we ook helpen bij de toeleiding tot de arbeidsmarkt.

Back To Top Ga naar de inhoud