skip to Main Content

Da Vinci Lammenschans, de Tech+ Klas

Ivor Bergsma, directeur Da Vinci Lammenschans

Zo passend mogelijk onderwijs bieden. Dat is het doel van de Da Vinci Lammenshans met de ‘Tech+’ klas. In deze klas zitten tien tot veertien leerlingen die wat meer hulp nodig hebben bij dingen die niet lukken. In de klas krijgen de leerlingen samen de algemene vakken, maar de beroepsgerichte vakken volgen ze in de reguliere klassen. Vaak hebben de leerlingen eerder op de Delta gezeten, de bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband, maar er komen ook leerlingen van andere scholen.

Bergsma vertelt dat elke leerling een eigen leerplan heeft en dat de voortgang met een coach wordt besproken. ‘Dit is echt gericht op de leerdoelen. Het is juist fijn voor de leerlingen om met school bezig te zijn en de problemen even te vergeten.’

Lea Bremmers, docent van de klas, vertelt vol passie over de band die de leerlingen onderling hebben: ‘Het is net familie.’ Ze legt uit dat juist door de extra aandacht, deze leerlingen hun vmbo basis- of kader-diploma kunnen halen. Bergsma: ‘Juist door deze preventieve oplossingen op scholen, komen kinderen niet thuis te zitten.’

Back To Top Ga naar de inhoud