skip to Main Content

BinnensteBuitenTuin & Leo Kanner School

Yonina Hordijk en Douwe Splinter

Deze deelsessie startte met een oefening. Iedere deelnemer moest een ballon opblazen, voor zich vasthouden en de ogen sluiten. Terwijl er een verhaaltje werd voorgelezen, liep één van de deelsessieleiders rond om drie ballonnen lek te prikken.
De oefening illustreerde hoe veel jongeren zich voelen die bij de BinnensteBuitenTuin (BBT) terechtkomen. Doordat je hoog in de angst zit, is het zeer lastig om je te concentreren op het verhaaltje. Stel je voor dat je je constant zo voelt en op school allerlei lessen moet volgen.

Na deze oefening werd er kort uitleg gegeven over wat de BBT en de Leo Kanner School doen voor thuiszittende jongeren. Daarna werd de zorg- & onderwijsklas nader toegelicht.

Deze combinatie bestaat sinds januari en slaat een brug tussen onderwijs en zorg. Bij de BBT kon er niet genoeg geboden worden op gebied van onderwijs, tegelijkertijd was voor de jongeren de stap naar het onderwijs erg groot.
Daarom hebben de Leo Kanner School en de BBT samen een lokaal gehuurd, waar ruimte is voor vijf leerlingen. Deze leerlingen kunnen hier stap voor stap weer een start maken in het onderwijs. Er is vanuit het samenwerkingsverband een leerkracht ingehuurd die deze leerlingen begeleid om terug te kunnen keren naar een school.

Het verschilt per jongere hoe lang ze in deze klas blijven, maar ze moeten in ieder geval binnen een jaar stappen hebben gezet om volledig terug te kunnen keren naar school. Het is een mooie samenwerking die thuiszitters helpt bij hun terugkeer naar school.

Back To Top Ga naar de inhoud