skip to Main Content

20 november – De Dag van Onderwijs en Ontwikkeling

Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland zet initiatieven in het zonnetje

20 november is de nationale ‘Dag van Onderwijs en Ontwikkeling’. Op deze dag staan we stil bij het belang van onderwijs en ontwikkeling voor kinderen. Juist de afgelopen maanden bleek naar school gaan allerminst vanzelfsprekend. Scholen sloten de deuren en kinderen volgden maandenlang onderwijs op afstand.
Maar ook onafhankelijk van Corona is er een groep kinderen voor wie het volgen van onderwijs op een school niet lukt, om welke reden dan ook. In onze regio (Leidsche regio, Duin- en Bollenstreek en Kaag en Braassem) volgden vorig jaar ruim 500 kinderen onder de 18 jaar langdurig geen onderwijs, blijkt uit het nieuwe jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (747 kb).

Scholen spannen zich enorm in om thuiszitten te voorkomen of terug te dringen. Zij zetten extra begeleiding in, passen maatwerk toe of geleiden door naar een andere school. Hiermee proberen scholen te zorgen voor een leeromgeving waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Heel vaak lukt dat. We mogen enorm dankbaar zijn voor hun inspanningen. In deze Corona-tijd hebben scholen immers ook andere grote opgaven, zoals het toepassen van de corona-richtlijnen, het inrichten en aanbieden van online onderwijs en het omgaan met personeelstekorten, om er slechts enkele te noemen.

Om het aantal thuiszitters in de regio structureel terug te dringen is echter meer nodig. Thuiszitters hebben vaak behoefte aan een combinatie van onderwijs en jeugdhulp of zorg, vaak in kleinere groepen. Het vergt veel moed, geduld en doorzettingsvermogen om deze zorg-onderwijs arrangementen vorm te geven. Dit komt met name door de grote organisatorische, financiële en juridische complexiteit.

Toch zien we dat er steeds meer van deze initiatieven van de grond komen binnen Holland Rijnland. Als Regionaal Bureau Leerplicht zijn we hiervoor ontzettend dankbaar. Kinderen die voorheen geen onderwijs volgden, doen dat nu namelijk wel. Op deze ‘Dag van onderwijs en ontwikkeling’ reiken wij daarom een bloemetje uit aan enkele van deze initiatieven. Deze staan symbool voor de bredere beweging die wij zo toejuichen:

– ‘School zonder muren’ (Leo Kanner Onderwijsgroep, Kleen4care, BinnensteBuitenTuin)
– ‘De Kleine Pont’ (de Walnoot, de Korte Vlietschool)
– ‘Samen naar schoolklas’ (Merelfoundation, Basisschool de Vink)
– ‘Start Werkt’ (MBO Rijnland, Cardea)
– ‘Samen zorgen’ (Fioretti college, NOVA college, Woonzorgcentrum Bloemswaard)
– ‘Talentcoaching’ Welzijnskwartier (Welzijnskwartier, Vakcollege Rijnmond)

De pioniers verbonden aan deze projecten, en de gemeenten en onderwijsbesturen die ze faciliteren, brengen een wereld waarin alle kinderen hun recht op onderwijs en ontwikkeling kunnen verwezenlijken steeds dichterbij.

Back To Top Ga naar de inhoud