Nieuws
Update Coronavirus 27 mei

Vanaf 2 juni zijn de scholen voor Voortgezet Onderwijs weer geopend. Scholen voor Primair Onderwijs en Speciaal onderwijs werden op 11 mei jl. geopend.

Wanneer scholen/onderwijsinstellingen geopend zijn, geldt in principe de Leerplichtwet. Wanneer kinderen zonder geldige reden afwezig zijn, kunnen scholen dit verzuim als ‘ongeoorloofd’ zien en melden bij het RBL. Tegelijkertijd zullen wij in deze gevallen zeer terughoudend zijn met het inzetten van handhavende instrumenten.

Het RBL volgt hiermee de lijn van het ministerie van OCW en de branchevereniging voor Leerplicht: Ingrado.