skip to Main Content

Regionale afspraken over verzuim, thuiszitten en vrijstellingen

Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te kunnen voorkomen of beperken. Scholen hebben een belangrijke taak in het signaleren van verzuim. Samen met JGZ/GGD, de jeugd- en gezinsteams en de samenwerkingsverbanden in de regio maken we afspraken over hoe samen te werken bij alle situaties waarbij schoolgang niet lukt. Deze afspraken zijn kort weergegeven in de ‘regionale afsprakenkaart. | 137 kb | Hierin vindt u ook de stappen die u als school moet nemen bij de verschillende vormen van verzuim.

Back To Top