skip to Main Content

Procesregie bij langdurig verzuim

Wanneer de schoolgang is gestagneerd, zijn naast het kind, de school en de ouders vaak meerdere organisaties betrokken. Denk aan JGZ, JGT, andere zorgverleners of het samenwerkingsverband. In dit soort complexe casuïstiek ontbreekt het soms aan een duidelijke regiehouder, zeker als een kind al lange tijd niet naar school gaat. Zo’n regiehouder behoudt het overzicht, bewaakt de voortgang en spreekt anderen aan op afspraken, allemaal in het belang van het kind. De regiehouder neemt overigens niet uw verantwoordelijkheden als school over. Het RBL heeft van gemeenten de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat die regierol altijd geborgd is. Waar dit niet zo is, zullen wij deze zelf pakken.

Back To Top