You are here: Home

Regionaal Bureau Leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor 12 gemeenten in de regio Holland Rijnland. De leerplichtambtenaren van het RBL zien toe op de handhaving van de Leerplichtwet.

Volgens de Leerplichtwet hebben kinderen recht op onderwijs en zijn ouders verplicht hun kind in te schrijven op een school en moeten zij ook zorgen dat hun kind daadwerkelijk die school bezoekt. Leerlingen vanaf 12 jaar zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun schoolbezoek.

Lees verder over wat het RBL doet > 


Nieuw op de site


Aangepaste dienstverlening voor jongeren

Per 1 januari 2014 wordt de poortwachtersfunctie Wet Werk en Bijstand (WWB) ondergebracht bij de gemeente. Jongeren tot 27 jaar die een WWB uitkering willen aanvragen werden altijd begeleid door het Jongerenloket van Holland Rijnland. De begeleiding van jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben wordt vanaf 1 januari 2014 ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL). Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo diploma op minimaal niveau 2. Jongeren kunnen bij het RBL terecht voor begeleiding naar school, werk of een combinatie van deze twee.

Adres

Kaart routebeschrijving.jpg

Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
071 - 52 39 090
secretariaatrbl@
hollandrijnland.nl

Routebeschrijving